شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا

درباره ما

شرکت بازرسی فنی مهندسی زاگرس تطبیق کالا

مدیرعامل  : آقای مهندس سید مسعود حسینی

رئیس هیئت مدیره :  آقای مهندس نبی رزمجویی

مدیر فنی : آقای مهندس افشین یوسفی نیا

-مجوز های بازرسی شامل :
۱-پروانه بازرسیکالاهای داخلی و صادراتی و همچنین نمونه برداری کالاهای وارداتی ازسازمان ملی استاندارد ایران در زمینه های:
مواد غذایی،محصولات کشاورزی و روغن های گیاهی و نفت و مواد نفتی و پتروشیمی.
۲-پروانه بازرسی و نمونه برداری تولیدداخل از اداره کل استانداردوتحقیقات صنعتی استان تهران در زمینه های :
صنایع شیمیایی و پلیمر،مواد غذایی و محصولات کشاورزی و روغن های گیاهی (درسطح استان تهران) .
۳-مجوز عضویت در جامعه ممیزی وبازرسی ایران .
-شرح توانایی های شرکت:
۱-بازرسی و نمونه برداری از صنایع شیمیایی و پلیمری و غذایی در داخل کشور.
۲-بازرسی و نمونه برداری از کالاهای وارداتی و صادراتی بر اساس مقررات سازمان ملی استاندارد ایران.
۳-تایید استاندارد کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش.
۴-انجام بازرسی استاندارد و بازرسی قبل از حمل(PSI) در کشور مبدا.
۵-انجام بازرسی استاندارد و بازرسی های ظاهری در مقصد.
۶-ارائه خدمات بازرسی فنی و کالا به درخواست مشتریان در خارج و داخل کشور .
۷-بازرسی فنی از ماشین آلات ، تجهیزات مکانیکی ، مخابراتی، الکتریکی، الکترونیکی، شیمیائی و سازه ای .
۸-بازرسی از دستگاهها یی نظیر آسانسور، جرثقیل ها، لیفتراک وانواع بالابرها، ماشین آلات آتش نشانی و غیره .
۹-بازرسی وراه اندازی خطوط تولید در صنایع کشور.
۱۰-بازرسی کمی و کیفی از مواد اولیه و محصولات کارخانجات ، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی.
۱۱-بازرسی فنی تجهیزات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی.
۱۲- بازرسی ادواری کلیه ماشین آلات و تجهیزات صنعتی.
۱۳-بازرسی مکانیکال از مخازن تحت فشار دو جداره و اتمسفریک.
۱۴-بازرسی کمی و کیفی و صدور مجوز بارگیری و تخلیه تانکرهای حمل مواد شیمیایی ، نفتی و پتروشیمیایی.
۱۵-بازرسی کمی و کیفی مخازن و انبارهای کشتی در بنادر داخل و خارج کشور .
۱۶-بازرسی کمی و کیفی محصولات تولیدی و صادراتی مجتمع های پترو شیمی .
-شرح فعالیتهای شرکت :
۱-مجری ارائه خدمات بازرسی از خطوط تولید و نمونه برداری ازصنایع شیمیایی و پلیمری استان تهران.
۲-انجام بازرسی در مبدا از تجهیزات نفتی و قطعات یدکی خودرو های سنگین برای شرکتهای تامین کننده مطرح در داخل کشور .
۳-بازرسی و نمونه برداری از فرآوردهای نفتی .
۴-بازرسی ایمنی آسانسورها و پله های برقی درمجتمع های بزرگ مسکونی ،درمانی و تجاری .
۵-بازرسی فنی از جرثقیل ها و بالا برهای پروژه های صنعتی.
۶-ارایه مقالات علمی درزمینه طرحهای تحقیقاتیِ مشکلات نیروگاه بادی منجیل و همچنین درخصوص طرح پیش گرم کن های ایستگاههای تقلیل فشار گاز بوسیله لوله های گردآبی در ایران.