شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا

توصیه های ایمنی جهت استفاده از آسانسور

۱ – مطابق مقررات ملی، بعد از یک سال از تاریخ صدور این گواهینامه و یا بعد از هر تغییر مهم و یا حادثه در آسانسور، بازرسی مجدد ضروری است و به اطلاع میرساند که مطابق قوانین کلیه عواقب و خسارت ناشی از عدم بازرسی سالیانه و عدم سرویس و نگهداری مناسب به عهده مدیریت ساختمان می‌باشد.
۲ – بازرسی ادواری آسانسورهای برقی طبق قوانین ملی الزام قانونی می‌باشد و لازم به ذکر است که تمامی سازمان های بیمه از پرداخت خسارت در زمانی که تخلف از قوانین و مقررات جاری و نظامات دولتی اتفاق افتاده باشد ملزم به پرداخت دیه نمی‌باشند.
۳ – شرکت سرویس و نگهداری آسانسور موظف است آموزش‌های لازم جهت استفاده صحیح از آسانسور و انجام اقدامات در زمان محبوس شدن افراد در داخل کابین آسانسور را به استفاده کنندگان از آسانسور بدهد.
۴ – مدیرساختمان می‌بایست اطلاعات لازم در زمینه نگهداری و موارد ایمنی را از فروشنده آسانسور تحصیل نماید و نسبت به رعایت دقیق مفاد اصول ایمنی و نگهداری از آسانسور اهتمام ورزد و چنانچه از نظر فنی اشکالی در قطعات و مجموعه آسانسور بروز نماید بلافاصله بدون اتلاف وقت مراتب را به سرویس کار واجد شرایط اطلاع داده و سرویس کار بایستی نسبت به رفع معایب اقدام نماید.
۵ – زمانی که در ساختمان تنها هستید از آسانسور استفاده ننمایید. ممکن است بخاطر قطع برق یا خرابی آسانسور در داخل کابین حبس گردید.
۶ – در مواقع اضطراری یا هنگام قطع برق، خونسردی خود را حفظ نمایید و سعی نکنید به تنهایی از آسانسور خارج شوید. از زنگ خطر، آیفون یا تلفن داخل کابین استفاده نموده و منتظر بمانید تا افراد آموزش دیده جهت خروج شما از کابین اقدام نمایند.
۷ – هرگز بیشتر از ظرفیت آسانسور از آن استفاده نکنید.

مدیر ساختمان ملزم است که ۱۰ روز قبل از تاریخ اتمام گواهی استاندارد آسانسور جهت تمدید آن از طریق شرکت سرویس و نگهدار خود اقدام کند

تلفن واحد بازرسی آسانسور : ۰۹۳۸۸۳۶۱۲۹۲
ایمیل واحد بازرسی آسانسور : lift@ztk.co