شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا
محک، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

تغییر آدرس شرکت زاگرس تطبیق کالا

نشانی جدید دفتر مرکزی شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا :
آیت اله کاشانی ، روبروی پمپ بنزین ، پلاک ۱۶۰ ( ساختمان گلزار ) طبقه ۵ واحد ۲۰

شماره تلفن :
۴۹۲۳۲۰۰۰