شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا
محک، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

پروانه بازرسی ملی

شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا در تاریخ ۲۷/۰۳/۹۲ پروانه بازرس در زمینه های زیر را از سازمان ملی استاندارد ایران دریافت نمود

بازرسی و نمونه برداری از کالاهای داخلی، صادراتی و نمونه برداری از کالاهای وارداتی در زمینه های:
مواد غذایی، محصولات کشاورزی و روغنهای گیاهی
نفت و پتروشیمی
کالاهای مصرفی: لوازم خانگی، لوازم برقی و الکترونیکی و لوازم آریشی بهداشتی
کالاهای صنعتی: تجهیزات و ماشین الات صنعتی برقی و میکانیکی
مواد معدنی: مصالح ساختمانی

شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا در تاریخ ۲۷/۰۳/۹۲ پروانه بازرس در زمینه های زیر را از سازمان ملی استاندارد ایران دریافت نمود

بازرسی و نمونه برداری از کالاهای داخلی، صادراتی و نمونه برداری از کالاهای وارداتی در زمینه های:
مواد غذایی، محصولات کشاورزی و روغنهای گیاهی
نفت و پتروشیمی
کالاهای مصرفی: لوازم خانگی، لوازم برقی و الکترونیکی و لوازم آریشی بهداشتی
کالاهای صنعتی: تجهیزات و ماشین الات صنعتی برقی و میکانیکی
مواد معدنی: مصالح ساختمانی