شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا
محک، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

پروانه بازرسی استان تهران

شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ پروانه بازرسی و نمونه  برداری تولید داخل در زمینه : صنایع شیمیایی و پلیمر، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و روغن های گیاهی . در سطح استان تهران را از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت نمودparvane0001